Ατομικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του/των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και συναισθηματικά θέματα. (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.). Είναι μια μη κατευθυντική σύντομη μέθοδος υποστήριξης που βασίζεται στην δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του συμβουλευόμενου και του ειδικού, στην αποδοχή και την κατανόηση του συμβουλευόμενου, την διαχείριση των δυσκολιών του, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών. Η Συμβουλευτική απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις τους, στην εργασία τους, που έχουν ανησυχίες για την υγεία τους και ευρύτερα ζητήματα που τα απασχολούν στην καθημερινή τους ζωή.