Ατομικές Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας

Η Ψυχοθεραπεία είναι ένας ευρύτερος όρος που αναφέρεται σε μορφές θεραπείας που στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων ψυχικής φύσης μέσω της δημιουργίας μιας σχέσης με έναν ειδικό θεραπευτή. Στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς και χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές. Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας του ανθρώπου, η προσωπική του ανάπτυξη καθώς και η αλλαγή σε μια σειρά από θέματα που απασχολούν τον καθένα όπως η αυτογνωσία, η αντιμετώπιση ενοχλητικών συμπτωμάτων, η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων, η θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων κ.α.