Θεραπεία Ζεύγους

Πολλές φορές ένα ζευγάρι μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα και δυσκολίες όσον αφορά την σχέση του με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ή να εμποδίζεται η επικοινωνία. Ως αποτέλεσμα, οι σύντροφοι μπορεί να νιώθουν θυμό, απογοήτευση, απόρριψη κ.α. το οποίο επηρεάζει τόσο τους ίδιους, ως συντρόφους και ως άτομα, αλλά και τα παιδιά αν υπάρχουν. Η συμβουλευτική ζεύγους είναι χρήσιμη σε ζευγάρια που θέλουν να ανακαλύψουν νέες μορφές επικοινωνίας, να γνωρίσουν ουσιαστικά ο ένας τον άλλο, να επαναδιαπραγματευτούν την σχέση τους. Εφαρμόζει τις αρχές και τις πρακτικές της συμβουλευτικής διαδικασίας σε ένα ζεύγος, το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σχέση του. Ο ειδικός εστιάζει ισότιμα την προσοχή του και στα δύο μέλη του ζεύγους, δίνει χρόνο και στους δύο να εκφραστούν, τίθενται από κοινού στόχοι προς επίτευξη με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της επικοινωνίας και την επίλυση προβλημάτων.