Συμβουλευτική Γονέων

Οι γονείς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την ευθύνη των αποφάσεων και των επιλογών που αφορούν τα παιδιά τους και τα επηρεάζουν σημαντικά. Έτσι πολλές φορές μπορεί να νιώσουν ανησυχία, άγχος, αγωνία, φόβο, εξάντληση, ενοχές, ανασφάλεια κ.α. Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς, οποιασδήποτε οικογενειακής κατάστασης, οι οποίοι θέλουν να απαντήσουν σε πλήθος ερωτημάτων που αφορά τόσο τον γονεικό ρόλο, όσο και τα ίδια τα παιδιά τους, επιθυμούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών τους ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο, να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα παιδιά τους και να εξελίξουν τον γονεϊκό τους ρόλο.