Συνεδρίες εξ’ αποστάσεως

Τα σύγχρονα μέσα και η τεχνολογία μας επιτρέπουν την πραγματοποίηση συνεδριών από απόσταση, με ασφάλεια και την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσα από πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως Skype, Viber κ.α.